Thành phẩn của hệ thống cổng từ an ninh

Một hệ thống cổng từ an ninh hoàn chỉnh bao gồm cánh cổng, tem từ an ninh( tem từ cứng, tem từ mềm), bộ gỡ tem từ

Cổng từ an ninh: bao gồm máy phát và máy thu, chiều rộng là 0,9-1,5 mét. có thể nhận các lạo tem từ an ninh với độ quét rộng, chính xác nhất mang lại hiệu quả làm việc cao và giúp quản lí dễ dàng hơn

Bộ khử từ: được đặt trong quầy thu ngân để thực hiện hủy nhãn mềm điện tử, do đó nhãn thông qua cửa kiểm tra sẽ không gây ra báo động. Có bộ gỡ tem từ mề và tem từ cứng để mở và phục hồi các tem từ cứng hoặc tem từ mềm

Tem từ: Theo hiệu suất, Nó được chia thành ba loại, tem từ cứng, tem từ mềm và nhãn đặc biệt khác, v.v … Thẻ cứng được tạo thành từ thẻ đinh (pin tag) và thẻ cứng. Nó chủ yếu bảo vệ vải dệt kim, vân vân. tem từ mềm như mã vạch, chủ yếu được sử dụng để làm sạch các sản phẩm và các vật dụng nhỏ khác. Nhãn đặc biệt được sử dụng để bảo vệ một số hàng hóa đặc biệt, như thẻ sữa bột, thẻ cổ chai rượu vang, chất bảo vệ , dây buộc và như vậy.

Xem thêm bài viết: Những lợi ích của việc lắp cổng từ an ninh

Bình luận