Cách sử dụng tem từ an ninh mềm và tem từ an ninh cứng

Tem từ an ninh là một thành phần không thể thiếu trong hệ thống cổng từ an ninh dùng đẻ chống trộm siêu thị, cửa hàng quần áo, shop mỹ phẩm,…

Tem từ mềm phù hợp với hàng hóa có giá trị cao hơn, số lượng nhỏ hơn và tỷ lệ trộm cắp cao hơn. Có ba loại mã màu đen, trắng và mã vạch; Nghiêm cấm mà không làm hỏng mặt bằng của hàng hóa, càng nhiều càng tốt thông qua phạm vi bảo hiểm của hàng hóa và các vị trí không quan trọng khác, nếu không, không ảnh hưởng đến vẻ bề ngoài và cố gắng đeo mặt bằng có thể sử dụng dây thừng và phụ kiện, cùng loại Hàng hóa ở cùng một nơi, nhãn chống trộm có thể bị đánh dễ dàng rơi vào vị trí.

Các thành viên của nhóm tem từ an ninh, các nhãn lưu trữ mềm, cứng không thể bị lãng phí, hãy cẩn thận lưu chìa khóa, các thiết bị mở khóa không thể được cho các thành viên của nhóm làm việc chống trộm, các bộ phận và Cục Thiệt hại để điền vào mẫu đăng ký, quan tâm kịp thời đến số lượng nhãn, chẳng hạn như không sửa chữa kịp thời.

Xem thêm bài viết: Nguyên tắc hoạt động của cổng từ an ninh

Bình luận