Bộ gỡ khử từ là phụ kiện đi kèm với cổng từ an ninh bộ gỡ khử từ có 2 loại là bộ gỡ tem từ cứng bộ gỡ này giúp gỡ đinh ra khỏi chip quần áo cấu tạo bộ gỡ tem từ cứng là bằng chất liệu kim loại bên trong có từ.

Thứ 2 là bộ gỡ tem từ mềm đây là một thiết bị khử từ trong tem từ mềm để khi đi qua cửa về thì cổng từ sẽ không kêu. Bộ khử từ luôn luôn là thiết bị khi đi kèm cổng từ an ninh.