Những điều cơ bản về hệ thống cổng từ an ninh

Hệ thống EAS thường được chia thành những loại nào?
Hệ thống cổng từ an ninh thường được chia thành hệ thống AM và hệ thống RF, hệ thống EM và hệ thống RFID. Hệ thốngAM là hệ thống có 58KHz và hệ thống RF là hệ thống có tần số 8,2MHz. Cả hệ thống EM và hệ thống RFID đều có tần số cao hơn

..Mỗi hệ thống EAS được sử dụng ở đâu?
Cửa hàng quần áo chống trộm
Chống trộm trong cửa hàng quần áo là một phần chính của lĩnh vực chống trộm EAS. Trong hệ thống chống trộm quần áo, cả AM và RF đều có thể được sử dụng. Và chỉ có thể sử dụng một trong hai hệ thống này. EM và RFID không phù hợp để chống trộm cửa hàng quần áo thông thường Vì trong hệ thống chống trộm cửa hàng quần áo, chỉ cần thẻ cứng bảo mật EAS, sau đó được trang bị dụng cụ mở khóa và ăng-ten EAS là một hệ thống EAS hoàn chỉnh.

Hệ thống cổng từ an ninh chống trộm
Hệ thống chống trộm siêu thị nói chung cũng có thể sử dụng hệ thống AM và RF, tuy nhiên, hệ thống chống trộm siêu thị có thể yêu cầu cả nhãn mềm và thẻ cứng.

Sách bảo mật và chống trộm
Các thiết bị chống trộm sách thường sử dụng hệ thống EM hoặc RF.
Nếu là thư viện, khách hàng có nhu cầu mượn và trả sách cần sử dụng hệ thống EM, vì hệ thống EM có thể thực hiện nhiều lần từ hóa và khử từ.

Nếu là hiệu sách bán sách, bạn cũng có thể sử dụng hệ thống RF, vì nhãn RF không thể được từ hóa và khử từ nhiều lần, sau khi được giải mã, nó sẽ mất chức năng, giống như nguyên tắc chống trộm siêu thị thông thường.

An ninh hiệu thuốc và chống trộm
Các hiệu thuốc thường sử dụng hệ thống AM để bảo mật và chống trộm, vì một số hộp thuốc có thể chứa giấy nhôm. AM có thể chống lại lớp kim loại che chắn hiệu quả, trong khi các hệ thống khác không có chức năng này. Nhãn AM có thể được lắp vào hộp thuốc hoặc gắn trực tiếp lên bề mặt.

Bảo quản và bảo mật kho hàng
Bảo mật và lưu trữ kho thường sử dụng hệ thống RFID, có thể thực hiện các chức năng lưu trữ, bộ nhớ và đọc dữ liệu, đồng thời, nó cũng có thể đạt được chức năng bảo mật và chống trộm cùng một lúc.

Có bao nhiêu loại thẻ EAS thường được chia thành?
Trong trường hợp bình thường, theo hình dáng bên ngoài của nhãn, nó có thể được chia thành nhãn mềm và nhãn cứng. Nhãn mềm có thể được gắn vào các sản phẩm có tính chất kết dính. Thẻ cứng được cố định vào sản phẩm bằng đinh hoặc dây buộc.Tuy nhiên, hệ thống EM không có thẻ cứng và một số hệ thống khác có nhãn mềm và thẻ cứng.

Bình luận